Disclamer.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. OKH houdt deze website zo actueel mogelijk, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

Teksten en tarieven op de site

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Externe informatie

Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Persoonsgegevens en beeldmateriaal

Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u persoonlijke gegevens in te vullen. Wij geven deze informatie nooit aan derden door, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services.

Door u op te geven als lid gaat u akkoord dat eventueel fotomateriaal van bijeenkomsten van de OKH met uw beeltenis erop gepubliceerd mogen worden door de OKH op website, facebook, Linkedin of andere sociale media.

Doel van verwerking persoongegevens

Indien u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt, worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt om u te informeren over onze dienstverlening. 

Deelname op eigen risico

Door u op te geven als deelnemer aan de bijeenkomst verklaart u vrijwillig en voor eigen risico deel te nemen aan eventuele actieve activiteiten.

Cookies

Om u een optimale service aan te bieden, kunnen we gebruik maken van cookies. Een ‘cookie’ is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u laat weten wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.